Minhaj ul Quran

International Danmark

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Meditation

Lige så vigtigt som det er, at holde sig mentalt og fysisk sund, lige så vigtigt at det at bevare sin åndelighed på et harmonisk plan. Åndeligheden er det som bliver overset mest af mennesket. Vi kan kun se vores fysiske krop og realiserer ikke den evige skjulte og for os usynlige sjæl.
Mennesket som kommer til denne verden leder alle efter lykke ofte i materielle goder. Nogle leder efter denne lykke i penge og magt, andre igennem stoffer og begær. Alle disse midler giver kun midlertidigt lykke for et par timer eller dage men ikke den endelige, reelle og evige lykke.
Lykke er primær en sindstilstand og reel lykke er sjælens lykke og tilfredshed. Ligesom kroppen har brug for næring for at kunne fungere, så har sjælen brug ihukommelse af Allah, fordi sjælen stammer fra øjeblikket da Allah pustede den i mennesket.. Sjælen er ikke af denne verden. Allah erklærer i Quranen: " Kun ved at ihukomme Allah kan hjertets tilfredshed og harmoni opnås". Her ses tydeligt at kun igennem Allahs navn kan den fuldkommende og uendelig lykke opnås.
Vi lægger derfor lige så stor vægt på den indre tilstand i Muslim Youth League, som det ydre.
Meditation aften bliver afholdt hver lørdag
kl. 21.00- 22.30 (sommer tid)
kl. 18.30-20.00 (vinter tid)
Under programmet bliver der første startet med recitation af et Quranvers, derefter bliver der reciteret nogle digte om Profeten Mohammad (saws). Herefter ihukommes og repeteres Allahs navne på en meget behagelig og elegant måde. Omgivelserne er også ekstrem vigtige og derfor dæmpes lyset. Til sidst beder vi alle Allah om hans tilgivelse for vores synder og ønsker at Allah skal give os styrke til at blive bedre mennesker, både individuelt og overfor andre.
Alle er velkomne både muslimer som ikke-muslimer, så bare kom og lære dig selv bedre at kende.
Allah erklærer i en Hadith se Qudusi " Hvis du vil lære mig at kende så lær dig selv at kende."