Minhaj ul Quran

International Danmark

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Jumma Bede Tider

 

 

Besøg Minhaj Ungdom på facebook

https://www.facebook.com/MinhajUngdomDk

Minhaj Ungdom er en ungdomsforening tilhørende Minhaj-ul-Quran International (MQI), som er en verdensomspændende NGO, der er repræsenteret i over 90 lande og har Consultative Status i FN.

Mission

  • Præsentere islamisk lærdom i kontekst af nutidens danske samfund.
  • Give muslimer såvel som ikke-muslimer en forståelse for Islams ideologier og værdier.
  • Fremme en bæredygtig integration af unge muslimer samt skabe gensidig respekt.
  • Forebygge radikalisme gennem diverse aktiviteter og uddannelse.
  • Give unge muslimer incitament til at skabe et forhold til Islam gennem viden og åndelighed.
  • Bestræbe sig på at samarbejde med organisationer for at fremme det moderate og balancerede billede af Islam

 

Muslim - tag ansvar for miljøet!

Som mennesker og Muslimer har vi pligt til at beskytte miljøet og sikre at vi ikke spilder de ressourcer (nehmat) som Allah har givet os. Vi kan i dag se en negativ effekt rundt i verden af klimaforandringerne grundet bla. et øget CO2 forbrug.

Specielt rammes mennesker i tredje verdens lande med tørke og oversvømmelser grundet pludselige ændringer i klimaet. FN’s flygtningeorganisation, UNHCR, vurderer, at antallet af klimaflygtninge vil være 50 mio. allerede i 2010 i Afrika, Asien og Latinamerika. Det er ikke kun op til regeringer og koncerner at holde fokus på dette problem - også vi som individer kan gøre en forskel.

Følg Europa-kommisionens 10 anbefalinger for mindre ressourceforbrug. Tag et punkt ad gangen:

Læs mere…
 

Søg på minhaj.dk

Login

Copyright © 2022 Minhaj ul Quran International Danmark. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU/GPL licens.