Minhaj ul Quran

International Danmark

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Home Om MQI i Danmark Women League

Women League og Women Youth League

Vores formål er at skabe dialog og forståelse mellem muslimer og ikke-muslimer, samt at arbejde for at skabe forståelse om islams grundværdier og principper.
Vi arbejder med at holde børn, unge og kvinder engageret i faglige, kreative, sociale og spirituelle aktiviteter. Vi ønsker at give verden et mere præcist billede af hvad Islam er.

WL/WYL organiserer aktiviteter til kvinder i alle aldersgrupper med fuld tillid til, at skabe muligheder for at udvikle færdigheder og evner, for at tage en aktiv rolle i samfundet som muslim.
Der bliver holder kulturelle, spirituelle og uddannelsesmæssige arrangementer. Hovedtemaerne i disse hændelser er, at bygge bro mellem forskellige samfund, og skabe fred og harmoni mellem dem, at få flere muslimske kvinder under uddannelse, og lade dem skabe selvrespekt, selvtillid og stolthed over den betydelig rolle de spiller i, at skabe et fredeligt og progressivt samfund.
Udover alle disse ting arrangere vi konferencer, kurser, workshops. Her kan nævnes nogen af vores seneste aktiviteter

  • Fredsmarch igennem Nørrebro, for at fortælle omverden at Islam står for fred og kærlighed, og ikke det billede man ser i medierne idag.
  • Velgørenhedsindsamlinger på Rådhuspladsen er blevet holdt op til flere gang, for at støtte op omkring forskellige projekter, og hjælpe bl.a. forældreløse børn.
  • En konference hvor der blev forkuseret på fremtrædende kvindelige forbilleder i Islam (Syedina kainaat og Ummat-ul-Momineen). Der blev fokuseret på kvindernes status og rolle i Islam, og de rettigheder som Islam giver en kvinden.

WLs historie

I 1985 da MQI blev grundlagt i København blev foreningen i modsætning til de fleste andre etniske foreninger dengang også etableret af pakistanske kvinder og var den første af slagsen i Danmark.

Minhaj ul Quran International Denmark bestræber sig på at opnå et harmonisk samfund, der værdsætte etniske, religiøse, kulturelle og aldersmæssige forskelle gennem tolerance og forståelse og accept.

Som led i MQI-DKs mål arrangerede kvinderne kulturelle religiøse og sociale aktiviteter/arrangmenter/ceremonier, der i første omgang blev besøgt af det dansk-pakistanske miljø, som et sted for at samles om de religiøse, kulturelle og traditionelle begivenheder, som var kendte fra hjemlandet. Disse aktiviteter blev efterhånden en stor succes, som inspirerede mænd og unge i det dansk-pakistanske miljø til også at etablerer foreninger.

På baggrund af dette blev MQI-DK paraplyorganisation for fire andre foreninger i København samt en i Odense. Den kvindelige del hedder i dag Women league, mens de unge kvinder i aldersgruppen 15-25 kalder sig Women Youth League.
Fra midten af 90érne begyndte Youth wing i samarbejde med women league at arrangere forskellige konferencer både i Danmark og andre europæiske lande, og deltog selv i mange arrangementer og konferencer i udlandet. De forskellige arrangementer og konferencer tog udgangspunkt i debatter og diskussioner, der omhandlede spørgsmål som Islam, sufisme, Sharia, Islam i Europa og integration, videnskab, kvinder o.l.
Foreningens aktivitetsområder blev udvidet til også at omfatte madlavnings- kurser, syning, lektiecafeer for at forbedre medlemmernes faglige og personlige kompetencer og dels for at styrke især de unges identitet med et kulturelt og åndeligt afsæt med henblik på at undgå rodløshed og frustration blandt unge pakistanere i Danmark.